KARAR:1
                      
SEDAŞ'ın, otomatik sayaç okuma sistemi gereği Odamızın kullanacağı sayacı temin etmesini bildiren 430/01-830 sayılı yazısı görüşüldü.
                      
Sözkonusu yazı incelenmiştir. Bu tür yazılar SEDAŞ tarafından zaman zaman yazılmakta ancak içeriği bu yazıda olduğu gibi anlaşılamamakla beraber, son paragrafta belirtilen müşteri hizmetleri yönetmeliğinin 16. Maddesi 3. Fıkrasına göre OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç, dağıtım lisansı sahibi tüzelkişi tarafından ücretsiz takılması yönünde SEDAŞ'a yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.12.2012.44                      
                      
KARAR:2
          
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen,   T.C.  Ankara   Büyükşehir  Belediye
Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü'nün, ihale yoluyla satın alınacak “alüminyumdan imal dekoratif aydınlatma direkleri”nin fiyat tespitini talep ettiği 21.11.2012 tarih ve 15844 sayılı yazısı görüşüldü.
Aydınlatma direklerine ait önceki yazı ekindeki teknik özellikler ve resimler dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde birim fiyatları tespit edilmiş olup, ilgili kuruma bildirilmesine.13.12.2012.44 

Dekoratif Aydınlatma Direkleri                 Birim Fiyatları(Adet)
15m Tek Kollu – 600W Armatürlü Dekoratif Alüminyum Aydınlatma Direği           3,400-TL
Dekoratif Kuğu Alüminyum Aydınlatma Direği 400W Armatürlü                           3,900-TL 
12+7m İki Kollu 2x250W Armatürlü Dekoratif Alüminyum Aydınlatma Direği         3,700-TL
12m Tek Kollu 250W Armatürlü Dekoratif Alüminyum Aydınlatma Direği              3,100-TL
12+12m İkiz Kollu 2x400W Armatürlü Dekoratif Alüminyum Aydınlatma Direği      4,700-TL
15+7m İki Kollu 600/400W Armatürlü Dekoratif Alüminyum Aydınlatma Direği       4,100-TL

Not: Direk, ankraj, armatür, ampül, nakliye dahil ve KDV hariç olarak fiyatlar tespit edilmiştir.

KARAR:3
                       
YOİKK Altyapı Teknik Komitesi ETKB Eylemleri Madde-6: “Elektrik Temin Sürecinin Kısaltılması ve Maliyetlerinin Azaltılması Amacıyla Yapılması Gerekenlerin Tespit Edilmesi ve Eylem Planı Hazırlanması için SEDAŞ, EMO, Belediye  ve Meslek Komitemizden ilgili katılımcılarla bir toplantı yapılmasına.13.12.2012.44

KARAR:4
                     
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.12.2012.44

KARAR: 5

Dilek ve temenniler dinlendi.13.12.2012.44

Haber Tarihi : 19/12/2012
Paylaş