KARAR:1        
    
Odamızca Teknosa şirketince televizyonlarda yayımlanan ve geleneksel bayi
yapısını hedef alan, küçük düşürücü ve karalayıcı  reklam yayınının durdurulmasına yönelik
TOBB, RTÜK, Rekabet Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu nezdinde yaptığımız  yazışmalarımıza istinaden gelen cevabi yazıların Meslek Komite Üyelerimizce değerlendirilmesi yapılmıştır.10.01.2013.47      
                  
KARAR:2            
     
T.O.B.B.'un önümüzdeki ay gerçekleştirilecek seçimlerde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerce kullanılacak yetki belgeleri ve üye listelerinin ilanları hakkındaki 09/01/2013 tarih ve 493-494 sayılı bilgilendirme yazıları görüşüldü.
                
Malumat hasıl olduğuna.10.01.2013.47      
     
KARAR:3                        
     
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.01.2013.47
                 
KARAR:4                  
                  
Dilek ve temenniler dinlendi.10.01.2013.47
Haber Tarihi : 17/1/2013
Paylaş