KARAR:1
                      
SEDAŞ'ın, elektrik satış işlemlerinin Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından yapılacağına dair 11/12/2012 tarih ve 140-15126 sayılı yazısı görüşüldü.
                      
Konunun Odamızın web sayfasında üyelerimize duyurulması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.14.01.2013.45
                      
KARAR:2            
                     
T.O.B.B.'un önümüzdeki ay gerçekleştirilecek seçimlerde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerce kullanılacak yetki belgeleri ve üye listelerinin ilanları hakkındaki 09/01/2013 tarih ve 493-494 sayılı bilgilendirme yazıları görüşüldü.
                      
Malumat hasıl olduğuna.14.01.2013.45
                      
KARAR:3
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.01.2013.45

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.14.01.2013.45

Haber Tarihi : 17/1/2013
Paylaş