KARAR:1

T.O.B.B.'un önümüzdeki ay gerçekleştirilecek seçimlerde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerce kullanılacak yetki belgeleri ve üye listelerinin ilanları hakkındaki 09/01/2013 tarih ve 493-494 sayılı bilgilendirme yazıları görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.11.01.2013.51

KARAR:2

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11. Maddesinde geçen “Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.” hükmü açıktır. Üyelerimizden gelen yoğun şikayetler üzerine SASKİ ve İlimizdeki Diğer Belediyeler tarafından bu hüküm gereği sorgulama yapılmadan abonelik işlemleri yapılmaktadır. DASK Sigortalarının işlemlerde sorgulanması amacıyla SASKİ ve İlimizdeki Belediyelere Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.11.01.2013.51

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.01.2013.51

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.11.01.2013.51

Haber Tarihi : 17/1/2013
Paylaş