KARAR:1
  
Arifiye Belediyesi tarafından Oda arsamızın bulunduğu parsellerde 18 uygulaması yapılacağından Oda hizmet binamızın etrafında bulunan (ekte tapu fotokopileri sunulan) 2 Pafta 389 parselde kayıtlı 1.600m2,  2 Pafta, 390 Parsel, 11.600m2 (2/3'ü), 2 Pafta 436 Ada 6.050m2, 2 Pafta 440 Parsel, 7.200m2'sinin 2.060m2'sinin arsaların değer tespitlerinin Meclis Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne değer tespiti yaptırılarak ekspertiz raporu hazırlatılmasına, ayrıca Adem ÇALIŞKAN (Çalışkan Harita) Firmasına satın almayı düşündüğümüz arsaların imar durumlarıyla ilgili çalışması yaptırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.01.2013.49          
                   
KARAR:2
                   
T.O.B.B.'un önümüzdeki ay gerçekleştirilecek seçimlerde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerce kullanılacak yetki belgeleri ve üye listelerinin ilanları hakkındaki 09/01/2013 tarih ve 493-494 sayılı bilgilendirme yazıları görüşüldü.
                
Malumat hasıl olduğuna.10.01.2013.49          
                  
KARAR:3    
                
Meslek Komitemiz,  2009 - 2013 dönemi çalışmaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunmuştur.10.01.2013.49          
                   
KARAR:4
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.01.2013.49          
                   
KARAR:5
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.10.01.2013.49          
Haber Tarihi : 17/1/2013
Paylaş