KARAR:1
                
Genel Sekreterlikçe, Komitemize havale edilen Neutec Cef İlaç San.Tic.A.Ş.'nin, üretim faaliyetleri ile ilgili fire ve zayiat oranlarının tespiti hususundaki 06/02/2013 tarihli dilekçesi olup, görüşüldü.Yapılan değerlendirmeler sonucu fire ve randıman nispetleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.08/02/2013.51                      
      
KARAR:2
                 
Genel Sekreterlikçe, Komitemize havale edilen Neutec İlaç San.Tic.A.Ş.'nin, üretim faaliyetleri ile ilgili fire ve zayiat oranlarının tespiti hususundaki 06/02/2013 tarihli dilekçesi olup, görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucu fire ve randıman nispetleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.08/02/2013.51   
Haber Tarihi : 20/2/2013
Paylaş