28.Meslek Komitesi 28 Şubat 2013 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
                  
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 07/02/2013 tarih 364 sayı, 11/02/2013 tarih ve 384 sayı,18/02/2013 tarih ve 475 sayı, 20/02/2013 tarih ve 488 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI ile Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.28.02.2013.50                   
                   
KARAR:2
                  
Meslek Komitemizce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Davut GÜNEY'in Ankara'da makamında ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.28.02.2013.50
                   
KARAR:3    
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.02.2013.50         
                   
KARAR:4
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.28.02.2013.50          
06.03.2013
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya