Kadın Girişimciler Kurulu

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusundagenel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunanistişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim,kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayatageçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Kurul, çeşitli sektörlerde iştigal eden girişimci kadınlar, Habitatiçin Gençlik Derneği, TOBB  Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Başbakanlık Kadın Statüsünü Geliştirme Genel Müdürlüğü ve KOSGEBtemsilcilerinden oluşmaktadır.

Görevleri; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik venitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesiamacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlararasında gelişmesine öncülük etmektir.
Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktır. Bu kapsamda:

Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmekisteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenmeortamları hazırlamak.

Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimlikullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş vedevamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgilerivermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitimetkinliklerinde bulunmak.

Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarınısağlamak, Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimcileryanında kısa süreli staj imkânları yaratmak,Koçluk sistemi geliştirerekyeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından bellisürelerde destek sağlamaktır.

TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde Kadın GirişimciEğitim ve Danışma Merkezleri açmak ve bu merkezlerde özellikle AB vediğer uluslar arası kadın girişimci kaynakları imkanları konusundaaraştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlıkyapmaktır.


Zehra DİRİM
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

Öykü KÖPRÜLÜOĞLU
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı

Dilek ARICANLI
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı

Sevgi YAZARKAN
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Ceren DUGAN
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Özlem TÖMEKÇE
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Halide BÖLÜKBAŞI
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Makbule SÖZDUYAR
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Candan DURUCAN
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Elem ARSLAN
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Sima NART
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Nazan GÜNGÖRSÜN
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Serpil TEPE
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya