Sayın Üyemiz,

İlimizin ihracatçı iller sıralamasında ilk 10 il arasında yer aldığı bilinmekle beraber, hedefimiz ilk 5 il arasına girmektir. Bu hedefimize ulaşmak için ilimiz ihracat potansiyelinin ve ihracatçı firma sayımızın artırılması amacıyla Odamız tarafından birçok proje geliştirilmiştir. Projelerimizin temel amacı da; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçı firmalarımızın uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması ile üyelerimize uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırılmasıdır.

Bu bağlamda; ülkemizde, ihracatın önemli bir destekçisi, kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank'ın sağladığı kısa, orta ve uzun vadeli nakdi, gayri nakdi krediler ile sigorta ve garanti destek programları hakkında 26 Mart 2013 Salı günü saat 14:00'de "Eximbank'ın Destekleri" hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Türk Eximbank'ın Genel Müdürü Sayın Hayrettin Kaplan'ın katılımıyla SATSO Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan söz konusu toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alaaddin Metin tarafından Ülke Kredileri, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cenan Aykut tarafından Sigorta ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mesut Gürsoy tarafından Krediler konusunda detaylı bilgiler verilecektir.

Garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplayarak; ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturan Eximbank'ın ilimizde bilinirliğini artırmak ve ihracatçı üyelerimizin bu kurumdan azami faydalanmasını sağlamak amacıyla Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilimizin önde gelen ihracatçı firmaları sahip ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek olan "Eximbank'ın Destekleri" konulu bilgilendirme toplantısına teşrifleriniz bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş