Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Üyelere ilişkin yeni kayıt (Şirket kuruluşu ve şahıs firması kurulması), değişiklik(Genel Kurul, hisse devri, adres, yetki değişikliği, Şirket birleşme, Nevi değişikliği, sermaye artırımı, madde tadili) ve kayıt silinme işlemlerinin yürütülmesi,
  • Tescil edilen ve ilana tabi evrakların Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasının sağlanması,
  • Yayınlanan Ticaret Sicil gazetelerinin ilgili dosyalara kaldırılması,
  • Sicil Memurluğunca düzenlenen ( Sicil tasdiknamesi, Tapu Belgesi, İhale belgesi, Gazete suret onayı, vb. ) evrakların verilmesi,
  • Tescile dayanan üye kayıt, silinme ve diğer değişikliklerin yönetim kuruluna sunulması,
  • Yönetim Kurulu sonrası değişiklilere ilişkin kararları kayıtlara geçirilmesi ve üye sicil dosyalarına kaldırılması,
  • Mahkemelerden, İcra Dairelerinden ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların Ticaret Sicil Memurluğu'nca cevaplandırılması.
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
İbrahim SERT Müdür ibrahimsert@satso.org.tr 3012 0264 8883012
M.Akif AKDENİZ
Sicil Müdür Yardımcısı
mehmetakifakdeniz@satso.org.tr
3022 0264 8883022
Cengiz ÇAVUŞ
Sicil Memuru
cengizcavus@satso.org.trr
3023 0264 8883023
Fatih DALKILIÇ
Sicil Memuru
fatihdalkilic@satso.org.tr
3045 0264 8883045
Gürkan SEZGİN Sicil Memuru
gurkansezgin@satso.org.tr 3014 0264 8883014

Sicil Servisi E-Posta Adresi: sicil@satso.org.tr