Bir Müdürün İdaresi ile çalışan servisin görevleri şunlardır;

  • Kapasite ve ekspertiz raporlarının hazırlanması,
  • Kalfalık ve Ustalık Belgeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Çırak sicil defterlerinin tutulması,
  • Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve duyurulması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik konularda seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonların düzenlenmesi,
  • İş Makineleri tescil işlemlerinin yürütülmesi
  • MEYBEM ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
  • İş-Kur Hizmet Noktası temsilciliği işlemlerinin yürütülmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Ufuk Ali AYGEN
Teknik Personel
ufukaliaygen@satso.org.tr
3031 0264 8883031
Tuğrulhan BALCI Teknik Personel tugrulhanbalci@satso.org.tr 3029 0264 8883029
Erkan BULUT Sanayi Memuru erkanbulut@satso.org.tr 3030 0264 8883030


Sanayi Müdürlüğü E-Posta Adresi: sanayikobi@satso.org.tr