Bir Müdürün İdaresi ile çalışan servisin görevleri şunlardır;

  • Kapasite ve ekspertiz raporlarının hazırlanması,
  • Kalfalık ve Ustalık Belgeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Çırak sicil defterlerinin tutulması,
  • Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve duyurulması,
  • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik konularda seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonların düzenlenmesi,
  • İş Makineleri tescil işlemlerinin yürütülmesi
  • MEYBEM ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
  • İş-Kur Hizmet Noktası temsilciliği işlemlerinin yürütülmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Ufuk Ali AYGEN
Sanayi Müdürü
Dahili Tel : 3031 Direkt:0264.888.3031
Tuğrulhan BALCI
Teknik Personel
Dahili Tel : 3029 Direkt:0264.888.3029
Erkan BULUT
Sanayi Memuru
Dahili Tel : 3030 Direkt:0264.888.3030Sanayi Müdürlüğü E-Posta Adresi: [email protected]