Bir Müdürün İdaresi ile çalışan servisin görevleri şunlardır;

 • Kapasite ve ekspertiz raporlarının hazırlanması,
 • Ustalık Belgeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Çırak ve kalfaların sicil defterlerinin tutulması,
 • Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olunması,
 • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve duyurulması,
 • Sanayi kuruluşları ve KOBİ'lere yönelik konularda seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonların düzenlenmesi,
 • KOSGEB çalışmalarının yürütülmesi,
 • SAÜ-SATSO İstişare Kurulu'nun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,
 • MEYBEM ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
 • İş-Kur Hizmet Noktası temsilciliği işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ar-Ge ve yatırım destek programları hakkında duyuruların yapılması,
 • Üyelerin projelerinin hazırlanması ve takibi işlerinde destek sağlanması,
 • Patent veya Faydalı Model tescili çalışmalarının yürütülmesi,
 • Türk Patent Enstitüsü temsilciliğinin yürütülmesi,
 • Türk Patent Enstitüsü temsilciliği faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanması,
 • Ar-Ge ve ilgili konular için eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,
 • Sakarya ilinin Ar-Ge projesi ile Patent gelişiminin istatistiğinin tutulması,
 • Avrupa Birliği programları ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Ufuk Ali AYGEN
Teknik Personel
ufukaliaygen@satso.org.tr
3031 0264 8883031
Tuğrulhan BALCI Teknik Personel tugrulhanbalci@satso.org.tr 3029 0264 8883029
Erkan BULUT Sanayi Memuru erkanbulut@satso.org.tr 3030 0264 8883030

Sanayi-Kobi ve Ar-Ge Servisi E-Posta Adresi: sanayikobi@satso.org.tr