Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

 • Üyelere ilişkin yeni kayıt, değişiklik ve kayıt silme işlemlerinin yapmak,
 • Oda tarafından düzenlenen (oda kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihale belgesi, vb.) evrakları hazırlamak,
 • Üye kimlik kartları hazırlamak,
 • Üye istatistik bilgilerinin derlenmesini,
 • Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Tescile dayanan üye kayıt, silinme ve diğer değişiklikleri yönetim kuruluna hazırlanması,
 • Yönetim Kurulu sonrası değişiklilere ilişkin kararların kayıtlara geçirilmesi ve üye sicil dosyalarına kaldırılması,
 • Mahkemelerden, icra dairelerinden ve diğer resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlanması,
 • Biriminin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Birimle ilgili yazışmaları hazırlamak,
 • Üst yöneticilerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
 • Oda kaydı silinen üyelerin  posta bildirimlerini yapmak ve iade bildirimleri dosyalarına yerleştirmek,
 • Evrakların birimlerde ve arşivde saklama sürelerini tespit etmek ve saklanmalarını sağlamak
 • Evrakların birimlerden sonra arşive inmesi gerekli olanları, birim görevlisi ile birlikte arşive devredilmesini ve bu devirlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak
 • Arşive inen evrakları uygun şartlarda ve önceden belirlenen saklama kriterlerine göre arşivlemek,
 • Arşive inen evraklar için erişim sistemini kurarak arşivden faydalanılmasını sağlamak
 • Arşivden belge ve bilgi taleplerini en kısa sürede doğru bir şekilde karşılamak


Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Selman YILDIZ Oda Sicili Müdürü selmanyildiz@satso.org.tr 3037 0264 8883037
Cenk KUTAY
Oda Sicili Memuru
cenkkutay@satso.org.tr
3024 0264 8883024
Senay ÖNENOĞLU
Oda Sicili Memuru
senayonenoglu@satso.org.tr
3025 0264 8883025

Oda Sicili Servisi E-Posta Adresi: odasicil@satso.org.tr