SATSO Üyesi olan gerçek kişiler ile Şirket Yetkililerine "Oda Kimlik Kartı" düzenlenir. Oda kimlik kartı düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte SATSO Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir. 

a) 1 adet Vesikalık Fotoğraf, 
b) 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı), 
c) Kan Grubu Kağıdı, 
d) Şahsi Vergi Dairesi ve Numarası