Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır; 
 • Odaya gelen ve giden evrakların kaydedilmesi, dağıtılması, dosyalanması ve arşivlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ve meclis toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ve Meclis toplantı kayıtlarını tutmak ve ilgili birimlere bildirmek,
 • Meslek Komitesi Toplantılarının tarihleri planlamak ve toplantılarının yapılmasını sağlamak
 • Oda tarafından kurulan komisyonların sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Biriminin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Biriminin çalışma ve usullerini gözden geçirerek, personelin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
 • Biriminin çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Birimine gelen evrakın cevaplanmasını sağlamak,
 • Birim personelini denetlemek, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 • Birimle ilgili yazışmaları imzalamak,
 • Üst yöneticilerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Hakan İRİS Yazı İşleri Memuru
hakaniris@satso.org.tr  3040  0264.888.3040
Çağatay ÇATALBAŞ Yazı İşleri Memuru
cagataycatalbas@satso.org.tr  3020   0264.888.3020
Gürkan TUNCA Yazı İşleri Memuru
gurkantunca@satso.org.tr  3021  0264.888.3021
Refik ERİŞ Evrak Kayıt Memuru refikeris@satso.org.tr  3048  0264 888 3048

Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Servisi
E-Posta Adresi: yaziisleri@satso.org.tr
Faks numarası: 0264 2912424