Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, Türk ve AB üyesi ülke firmalarına Mısır, Tunus ve Filistin'de birlikte iş yapma imkanı sağlamayı amaçlayan "Avrupa Birliği - Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi" Birliğimiz, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından geliştirilmiştir. Bu girişime yön vermek üzere, üçlü işbirliğine konu olacak sektörlerin belirlenmesine dönük bir fizibilite çalışması Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirilmiştir. Fizibilite çalışması ışığında aşağıdaki değer zincirleri belirlenmiştir:

- Mısır: Ulaştırma ve Lojistik, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Bayilik ve Alışveriş Merkezleri, İnşaat Malzemeleri, Gıda & İçecekler
- Tunus: Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Turizm, Elektro-mekanik, Gıda & İçecekler
- Filistin: Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Gıda & İçecekler, İnşaat Malzemeleri, Bayilik ve Alışveriş Merkezleri ve Tekstil.

Bu kapsamda 7-8 Şubat 2013 tarihlerinde Mersin'de ve 20-22 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya'da Türk ve AB firmalarını bir araya getiren eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Antalya'daki Türk ve AB Firmaları arasında sağlanan iş bağlantıları kurma ve eşleştirme etkinliğini, Mısır, Tunus ve Filistin'de gerçekleştirilecek üçlü iş görüşmeleri takip edecektir. 26-27 Mayıs 2013 tarihleri arasında Mısır'da, 11-12 Haziran 2013 tarihleri arasında ise Tunus'da, AB ve Türk firmaları ile üçüncü ülke firmalarına yönelik iş bağlantısı kurma ve eşleştirme etkinliklerinin düzenlenmesi öngörülmektedir.

"Avrupa Birliği - Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi"ne iştirak etmek isteyen firmaların http://businessbridges.tobb.org.tr/ adresinde yer alan müracaat formunu 30 Nisan 2013 tarihine kadar doldurması gerekmektedir." şeklinde ifade edilmiştir.
İlgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş