Sayın Üyemiz,

11 Nisan 2013 tarih, 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

04 Mayıs 2013 Cumartesi günü Oda hizmet binamızda gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde oy kullanılmak üzere Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınacak olan "Yetki Belgeleri" ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu Kanun ile TOBB Kanununun ilgili maddelerinde yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde;

-
Tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkili gerçek kişi temsilcisinin seçim tarihi olan 04 Mayıs 2013 tarihinden önceki altı aydır yetkili olma şartı seçme ve seçilme şartları arasından kaldırılmıştır.

-
Odamızca daha önce ilan edilen ve ertelenen seçim için (18 Şubat 2013) alınan Yetki Belgeleri; Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne aslının yeniden ibraz edilmek (başvuruya dair usule tabi olmaksızın ) ve "Kontrol Edildi Yetki Süresi Devam Etmektedir" şeklinde onay alınmak şartıyla 04 Mayıs 2013 Cumartesi günü yapılacak organ seçimlerde de kullanılabilecektir.

04 Mayıs 2013 Cumartesi günü yapılacak olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde bir yığılma olmaması için yetki belgelerinin Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden örneği ek'te sunulan bir dilekçe ile talep edilerek, harç ve hizmet bedeli ödenmeden, bir an önce alınması hususunu önemle rica ederiz.

Önemli Not; Yetki Belgesi ile Oy Kullanılmak İstenmesi Durumunda;

- Seçim İçin Yetki Belgesi talep dilekçesi antetli kağıda ya da aşağıda örneği sunulan matbuu Dilekçeye firma kaşesi basılarak, 

- Talep Dilekçesini tüzel kişinin ana sözleşmesinde; 

a- Münferiden temsil ve ilzama yetkili kişilerden birinin imzalaması,
b- Müştereken temsil ve ilzama yetkili kişilerin ise tamamının imzalaması, 

Sonrasında Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Uğur TIN
Genel Sekreter


Seçim İçin Yetki Belgesi Talep Dilekçesi Örneği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Kanunla ilgili Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Duyuru Tarihi : 11/4/2013
Paylaş