Sayın Üyemiz,

Türkiye'deki işsizlik sorununun en önemli nedenlerinden biri işgücü piyasasındaki arz-talep uyuşmazlığıdır. Son yıllarda ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm sonucunda ekonomide emek yoğun sektörlerden ileri teknoloji yoğun sektörlere doğru bir kayma gerçekleşmiş, bundan dolayı firmaların talep ettiği işgücü profilinde büyük değişimler olmuştur. Bu değişime ayak uydurulamamasının sonucunda işsizlik artmıştır.

Türkiye'de vasıfsız işgücü fazlalığı varken firmalar kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Firmaların işe alımlarda talep ettikleri becerilerin adaylarda bulunmaması, işgücü piyasasında yapısal bir işsizlik sorunu yaratmıştır. Bu amaçla, işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmeyi amaçlayan Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri projesi(UMEM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir. UMEM veya diğer bir adıyla Beceri'10 projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Proje ile işsizlere beceri kazandırılarak meslek edindirilmesi, sanayi, hizmet ve tarım kuruluşlarının - işletmelerin nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması ve Türkiye'de işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak kurslar açılmış, bu kurslardan başarıyla mezun olan kursiyerlerin çoğu projeye katılan firmalarca istihdam edilmişlerdir. İlk olarak sanayi alanında açılan UMEM Beceri'10 projesi kursları, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermesi ve yüksek istihdam oranları yakalaması sonucunda hem işverenler hem de işsizler için tercih sebebi olmuştur.

Meslek kurslarının teorik eğitimi süresince günlük 20 TL, işbaşı eğitimi süresince ise 25 TL ücret ödenecek olup, genel sağlık sigortaları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam eden firmalar ise  aşağıdaki istihdam teşviklerinden faydalanacaktır:

- 18 - 29 yaş arası erkekler ve yaşa bakılmaksızın kadınları istihdam eden firmaların 42 ay süreyle (3,5 yıl),

- 30 yaş üzerindeki erkekleri istihdam eden firmaların 30 ay süreyle  "Sigorta Primi İşveren Payı" ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Proje kapsamında odamızın görevi, Stajyer Talep Formu(Niyet Belgesi) aracılığı ile üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyaçlarının hangi mesleklerde olduğunun tespiti ve ihtiyaç duyulabilecek stajyer sayılarının saptanmasıdır. Sizlerden alınan geri bildirimler neticesinde kurslar en kısa zamanda başlatılacaktır.

Bunun yanında, kursu başarı ile bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim ve İŞKUR onaylı "Kurs Bitirme Sertifikası" verilecektir. Söz konusu belge, mesleğin niteliğine göre sertifika sahibinin 4857 sayılı İş Kanunun 85 inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmesine olanak sağlayacaktır. 
Proje hakkındaki detaylı bilgi için proje web siteleri  www.beceri10.org.tr ve www.umem.org.tr adreslerinden  ve 7/24 UMEM Beceri'10 Çağrı Merkezi 444 86 36'dan bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca, projeden faydalanmak isteyen  şirket veya işverenlerin ekteki Stajyer Talep Formunu (Niyet Belgesini) doldurarak satso@satso.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Stajyer bilgi formunun sadece bir iyi niyet belgesi olup, hiçbir hukuki yükümlülüğünün olmadığı bilinmelidir. Bunun yanında stajyer talep formu düzgün bir şekilde doldurulmalı ve eksik yer bırakılmamalıdır.

Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi bu projeden yararlanmaya davet ediyor ve saygılar sunuyorum.


Uğur TIN
Genel Sekreter


EK:
UMEM BECERİ'10 Projesi Stajyer Talep Formu - 2013 (1 adet)


Ekteki dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş