3 Kasım 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası)

Sayın Üyemiz,

TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğinde gerçekleştirilecek olan bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.

Detaylar için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 25/10/2021
Paylaş