Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda;

- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yurtdışı teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri ile bu alanda faaliyet gösteren sektör örgütlerine yönelik kapsamlı bir devlet yardımı programının yürütüldüğü; böylece teknik müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın uluslararası piyasalardaki konumunun daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği,

- Diğer taraftan, özellikle çevresel ürün ve hizmetlerin yaygınlaşmasına istinaden teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetlerinin de uluslararası piyasalarda hızlı bir yapısal dönüşüm yaşamakta olduğu; bu bağlamda, "yeşil binalar"ın günümüz hizmet ve malzeme sektöründeki yerini emin adımlarla aldığı,

- Bu çerçevede, gerek teknik müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın gerekse ilgili kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yurtdışı piyasalardaki bu dönüşümden ne düzeyde faydalanabildiğinin ve "yeşil binalar"a ilişkin yurtdışı projelerde Ekonomi Bakanlığı'nın sektöre ne tip ilave destekler sağlayabileceğinin sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla elektronik ortamda https://www.surveymonkey.com/s/T6YQJ9P adresinde sunulan anketin doldurulması önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve geniş bir katılım düzeyine ulaşabilmesini teminen, konunun ilgili üyelerinize duyurularak söz konusu anketin en geç 20.12.2013 tarihine kadar elektronik ortamda doldurulması belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş