Sayın Üyemiz;

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almalarının zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan 40 meslekte ve 2016/1 sayılı ekinde yer alan 8 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) (www.meybem.com) kurulmuştur. Sınavlar, mesleki ve teknik eğitim veren kurum/kuruluşların atölye ve laboratuarlarında veya sınav hizmeti almak isteyen firmalarda gerçekleştirilmektedir. 

2015/1 ve 2016/1 Sayılı Tebliğlerde yer alan meslekler, Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgilerin yer aldığı dosyalara ve MEYBEM A.Ş. kuruluşunun yetkilendirildiği meslek listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Not: MEYBEM A.Ş. tarafından belgelendirme yapılamayan meslekler için Mesleki Yeterlilik Kurumu WEB Portalı ziyaret edilebilir.
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&yeterlilik_belge_zorunluluk_durum=1

Saygılarımızla,

 
 
Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter
 
MEYBEM Tanıtım Dökümanına ulaşmak için tıklayınız.
Zorunluluk getirilen meslekler listesine ulaşmak için tıklayınız.
Belgelendirme ve Sınav Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.
 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

 
Paylaş