Sayın Üyemiz; 

 
Yerli firmaların ülkemizde kurulacak olan güç santrallerine tedarik sağlayabilmeleri maksadı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Odamızın koordinatör kuruluş olarak yer aldığı Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’ne 10 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Proje kabul sürecinin ilk basamağı olan ön değerlendirmenin, yüksek bir puanlama ile geçilmesinin ardından son değerlendirme ve jüri sunumu öncesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde projede yer alan firma temsilcileri ile Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ve Üniversite temsilcileri ile 3 Kasım 2015 tarihinde iş planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda, projede yer alan firmalardan işbirliği önerileri alınmış, sektör grupları belirlenmiş, bu grupların nükleer pazarda kazanabilecekleri yetkinlikler ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Proje kapsamındaki iş paketleri Odamız tarafından kurulan iktisadi işletme ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülecek olup; faaliyet içeriğini ağırlıklı olarak karmaşık analizler, nükleer kalite yönetim ve sertifika sistemleri, danışmanlıklar, nükleer sektöre özel kaynak teknolojisi eğitimleri, paslanmaz çelik için Ar-Ge çalışmaları ve teknik destek organizasyonu için altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır. 5 yıllık sürede gerçekleştirilecek faaliyetlerin toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için NÜKSAK İktisadi İşletmesi İdari Koordinatörü Sayın N. Merve DEMİR (Tel. 03124171200/1227 eposta: merve.demir@aso.org.tr ) ile irtibata geçileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş