Sayın Üyemiz;

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, diğer düzenlemeler yanında;

- Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmış,
- Teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 ve 2018 yılları harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2019 yılı yatırım harcamalarında da kullanılmasına olanak sağlanmış,
- İmalât sanayii yatırımları nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulamasının, 2019 yılı için de uygulanması öngörülmüştür.

17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 68 maddeden oluşan Kanun’un 12 maddesinde vergi düzenlemesi yapılmaktadır.

Saygılarımızla, Teyfik ÖZTÜRK
GENEL SEKRETER  

 

Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.


 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş