Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesine ait 216 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin Adresi : Dörtyol Sanayi Çarşısı 9. Yol No : 23 / A  Arifiye / SAKARYA
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 216 işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer : Arifiye / SAKARYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 213.130.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    6.393.900 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati : 25/06/2019 - Saat 10.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler için aşağıdaki ekten bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası


Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Duyuru Tarihi : 31/5/2019
Paylaş