Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından 14 Kasım 2019 (Perşembe Günü) tarihinde KALDER eğitmenlerinden Şebnem ERGÜL gözetiminde " Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi " düzenlenecektir.  

Odamız 1 Nolu Eğitim Salonunda düzenlenecek ve 1 gün sürecek olan eğitimimiz 10:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitime katılanlara Katılım Belgesi verilecek olup eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Bedeli 50 TL.’dir. Katılımcıların eğitim bedelini, Odamız Veznesine veya Garanti Bankası Erenler Şubesi TR66 0006 2001 2030 0006 2983 24 hesap numarasına yatırıp ek’ te yer alan Eğitim Katılım Formu ile birlikte en geç 13 Kasım Çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar insankaynaklari@satso.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

İşletmenize büyük yararlar sağlayacağını düşündüğümüz eğitimlerimizden faydalanmanızı önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İçerik

Amaç

Sürdürülebilir rekabetçi avantaj için kuruluş stratejileri ile insan kaynakları stratejik unsurlarının ilişkilerini ve bu amaca yönelik gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağını paylaşmak.

Giriş:

Küresel ekonominin, toplumsal ve teknolojik değişimlerin hızı, erişilmez boyutlara ulaşırken, uzun vadeli yatırımların riskli olduğu da bir gerçek ama aynı zamanda kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır.

Değişen dünyada kurumların gelecek için karar alma yöntemine stratejik yönetim ismi verilmektedir. Stratejik Yönetim yaklaşımı ile misyon, vizyon ve kuruluşun hedeflerinin yanı sıra stratejileri belirlenmekte ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar tanımlanmaktadır.

İşte bu noktada, günümüzde finansal, hammadde, makine vb. kaynakların yanı sıra en önemli kaynak olan insan kaynağını (gelişen ve değişen dünyaya uyumlu) nasıl sağlarız sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Bu bir gün boyunca aşağıda kısaca tanımları verilen konuları çalışma programı çerçevesinde sizlerle paylaşıp tartışarak bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), iş ortamında insanları etkileyen süreçlere odaklanır örneğin işe alım, işten çıkarma, organizasyon, ücret, yan haklar, performans değerlendirme, eğitim, idari işler, teşvikler, işyeri güvenliği, izinler, vb. 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin odağında ise tüm bu süreçlerin yanısıra, kuruluşun stratejik hedeflerine paralel, İK Yönetim anlayışı yer alır ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımı ile süreçlerin yanı sıra kurumsal yapının oluşmasına katkı sağlayacak kurum kültürü, değerler, iletişim vb. alt yapılar hızla gelişen ve değişen koşullara hazırlanır.

*Program:

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
  • İnsan Gücü Yönetimi          
  • Personel Yönetimi.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Entellektüel Sermaye Yönetimi
  • Yetenek Yönetimi
 • Stratejik Plan ve İnsan Kaynakları İlişkisi
  • Kuruluş Stratejik Planı
  • Kuruluş Stratejik Hedeflerinin Yayılımı
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Kurum Kültürü: Değerler, normlar ve yönetim tarzı
  • Organizasyonel Yönetim: Yapı, görevler ve iş yapış şekli, hiyerarşi (raporlama seviyeleri)
  • Yetenek Yönetimi: Yetkilik Değerlendirme, Yetenek havuzu
 • İK Sistemleri: Şirket stratejisinin gerçekleştirilebilmesi yönetilmesi gerekli İK fonksiyonları
  • Planlama,
  • İşe alım,
  • Performans Yönetimi
  • Eğitim,
  • Kariyer Yönetimi
  • Katılım Yönetimi
  • Ücret Yönetimi vs. 

*Program katılımcı beklentileri doğrultusunda değişebilir.

Hedef: Katılımcıların, Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımını benimsemelerini ve bunun için yapılması gerekenleri bilmelerini sağlamak

Süre: 1 Gün

Hedef Katılımcı: Kuruluşun kararlarını etkileyen yöneticiler, çalışanlar.

Yöntem: Bilgi paylaşımı, tartışma

 

Eğitim katılım formuna ulaşmak için tıklayınız.

Eğitmenin özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]
[{UNSUBSCRIBE}]
Duyuru Tarihi : 7/11/2019
Paylaş