Sayın Üyemiz,

KOSGEB, 31.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” başlıklı ilk çağrısını ilan etmiştir. Proje teklif çağrısının amacı, imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Program kapsamında Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri desteklenmektedir. 

Ar-Ge ve Ür-Ge Tanımları:

•Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler
•Ürün Geliştirme (Ür-Ge): İşletmelerin; büyümek, pazar paylarını artırmak, kâr etmek, atıl kapasitelerini kullanmak ve sektördeki rakiplerinin gerisinde kalmamak için orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazara sunulması amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler

Çağrı kapsamında desteklenen proje konuları:

•Otomotiv: Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere aşağıdaki konularda Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
oElektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
oPil (batarya) teknolojisi
oYakıt hücresi

•Elektronik Haberleşme: Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere aşağıdaki konularda Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri

Son başvuru tarihi: 18 Mayıs 2021, Salı (saat: 23.59)
Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri: 20 – 24 Mayıs 2021 (saat: 23.59)

Duyuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7736/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi-ilk-cagrisina-cikildi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/23.03.2021/Proje_Teklif_C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%C4%B1-2021-01.pdf

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı sayfası: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

Online başvuru sistemi (KOBİ Bilgi Sistemi - KBS): https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler

Proje Teklif Çağrısı: 
“2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” 
- Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları ile
- Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularındaki projelere yöneliktir.
Hedef Sektör ve Uygun Proje Konuları
Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir. 

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

Birinci Sektör ve Konular:
Sektörler:
•29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı 
•29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
•27.2 Akümülatör ve pil imalatı 
faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;
1.Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
2.Pil (batarya) teknolojisi
3.Yakıt hücresi
konusunda ve/veya konularında
İkinci Sektör ve Konular:
Sektörler
•26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
•26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
•26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
•26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)
faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:
1.5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında
başvurabilecektir.

Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL’dir.

Detaylı bilginin yer aldığı Proje Teklif Çağrısı'na ulaşmak için tıklayınız.

Bu kapsamda E-devlet üzerinden https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı başvurusunda bulunabilirsiniz.  

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı başvurusu için tıklayınız.

Linkten giriş yapıldıktan sonra Proje Teklif Çağrısı kapsamında yapılacak başvurular için Destek Programı Seçimi bölümünde;

-Projeniz Ar-Ge ve inovasyon boyutu içeriyorsa  “2021-01 Proje Teklif Çağrısı Ar-Ge İnovasyon Destek Programı”  
-Projeniz ürün geliştirmeye yönelik ise “2021-01 Proje Teklif Çağrısı Ür-Ge Destek Programı”
seçilmelidir.

Duyuru Tarihi : 5/4/2021
Paylaş