İmalat Yeterlilik Belgesi:

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.   Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

Yerli Malı Belgesi:

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecektir.

Başvuru İşlemi:

• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi, KOBİ ve Ar-Ge Servisine yapılır.

• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.

Yetkili Personel:
Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Gökhan DÜLGEROĞLU
Sanayi Memuru
gokhandulgeroglu@satso.org.tr
3034 0264.888.3034
Ufuk Ali AYGEN
Teknik Personel
ufukaliaygen@satso.org.tr
3031 0264.888.3031
Elif SARIOĞLU
Ar-Ge Memuru
elifsarioglu@satso.org.tr
3032 0264.888.3032