KARAR:1
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Zekeriya CESUR tarafından Odamızdan talep ettiği;  hazır beton üretiminde kullanılan agreganın fire oranlarının bildirilmesiyle ilgili 19/03/2013 tarih ve ABG-A-1024/18-8 sayılı yazısı görüşüldü.

Sakarya İlimizdeki taşocağı işletmelerinde agrega olarak adlandırılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır ve taş tozu (ocak tozu veya kum olarak ta adlandırılan) emtiaların üretim alanından depolama alanına, depolama alanından satış yapılan yere nakliyesine kadar ki fire oranlarının % olarak: %3
             
Üretimi yapılan 1 m3 hazır betonda kullanılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento miktarlarının (beton çeşitleri –C 20, C25, C30 vb.- farklılık gösteriyorsa, çeşitleri itibariyle) kilogram-KG olarak; betonunun mutlak hacmi %70 oranında agrega (kum, çakıl, mıcır) %10 oranında çimento, %20 oranında sudan oluşmaktadır. Gerektiğinde çimento ağırlığının %5'ten fazla olmamak kaydıyla katkı malzemesi ilave edilmektedir. (Betonun yoğunluğu 2.000-2.600 kg/m3 arasıdır.)
            
Hazır beton üretiminde 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento emtialarında fire var ise oranlarının % olarak: %3
olarak adı geçen Müfettişliğe bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 04.04.2013.52                  
         
KARAR:2
          
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün,  İlimizdeki madenlerde satışı yapılan mermer, traverten, granit, andezit bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşların (kaynak taşı, İgnimbirit, Oniks v.b.)  cinsine, rengine, işlenmiş veya blok olarak iç piyasaya ve/veya yurt dışına satışlarına göre 2012 yılı satış (TL/Ton veya TL/m3) fiyatlarının talep edildiği 26/03/2013 tarih ve 750113 sayılı yazısı görüşüldü.

Konu hakkında Komitemizce araştırma yapılarak bir sonraki Komite Toplantımızda karara bağlanmasına.04.04.2013.52                  
KARAR:3

Yönetim Kurulumuzca Meslek Komitemize havale edilen Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makinaları Derneği (SAHİMDER) Başkanlığı'nın, K.1 belgesi mağduriyeti hakkında 15/03/2013 tarihli yazısı görüşüldü.
             
Tebligatın kanuni olarak yapılıp yapılmadığı hususunun Ticaret Servisimizce araştırılmasına, üyenin mağduriyetinin haklılığı durumu var ise belgenin yenilenmesi konusunda çalışma yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.04.2013.52

Haber Tarihi : 10/4/2013
Paylaş