KARAR:1
 
Meslek  Komitemizin  2013 yılı  aylık olağan toplantılarının,  her  ayın  1'inci haftasının Perşembe günlerinde saat 11:00'de yapılmasına.11/06/2013.01

KARAR:2
            
T.O.B.B.'un yeni N.A.C.E. ve Meslek gruplandırma tanıtım CD'si izlendi ve malumat hasıl oldu. 11/06/2013.01
            
KARAR:3
 
Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları hakkında karşılıklı görüşmelerle ilkeler belirlendi, karara bağlandı. 11/06/2013.01                  
            
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.11/06/2013.01

Haber Tarihi : 21/6/2013
Paylaş