KARAR:1
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün 28/05/2013 tarih 1186 sayı, Sakarya Hayırseverler Derneği'nin 05/07/2013 tarih ve 11 sayı ile Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün  15/07/2013 tarih ve 2334 sayılı yazıları  görüşüldü.
                    
Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kurumlara bildirilmesine.17.07.2013.03
                     
KARAR:2
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İli III.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 25/06/2013 tarih 2013/486 sayılı
yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine. 17.07.2013.03
                     
KARAR:3
                     
İthalat kalemlerimizden ilk 150'sinin hangilerinin İlimizde üretilebileceğine yönelik yapacağımız Çalıştay için Odamızca MARKA'dan alınabilecek desteklerin görüşülmesi amacıyla Marka Sakarya Yatırım Destek Ofisimizin ziyaret edilmesine. 17.07.2013.03
                  
KARAR:4

İthalat kalemlerimizden ilk 150'sinin hangilerinin İlimizde üretilebileceğine yönelik yapacağımız Çalıştayla ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknolojii Bakanlığı'na Komitemizce ziyarette bulunulmasına. 17.07.2013.03
                 
KARAR:5
                 
Meslek alt grubumuz güvenlik şirketlerine Komite Meclis üyelerinde ziyarette bulunulması ve daha sonrasında da tespit edileceklerin Komitemize davet edilmesine.17.07.2013.03               

Haber Tarihi : 24/7/2013
Paylaş