KARAR:1
                      
Yönetim Kurulumuzdan Komitemize havale edilen Odamız üyesi Özgüllü Süt Mam. Ltd. Şti. ‘nin Yeni Zelanda'dan satın almak istedikleri süt ve peynir tozu üretimi için ilgili ekipmanların bu alanda kullanılan ekipmanlar olduğuna ve bu makinelerin komple bir üretim hattı olduğuna dair yazı istediği ekinde proforma fatura olduğu dilekçesi görüşüldü.
                       
Söz konusu ekipmanların süt ve peynir suyu tozu üretimi için gerekli ekipmanlar olduğuna ve komple bir üretim hattı olduğuna dair yazının talep eden üyemize verilmesinin uygun olduğuna.30.07.2013.02
                         
KARAR:2
                         
Meslek komitesi toplantılarımızın meclis toplantılarından bir hafta önceki Salı günü saat:16.30 da yapılmasının oy birliği ile kabulüne.30.07.2013.02
                        
KARAR:3
 
Oda sicil servisimizce Meslek grubu üyelerimize yönelik ; bağlı bulunan  NACE kodlarının  iştigal edilen  faaliyet alanlarından  en çok fatura kesilen alana yönelik yapıldığı ve bu sebeple meslek gruplarının  değişebileceği  ile  ilgili  uyarı - bilgilendirme yazısı yazılarak e-mail ile gönderilmesine.30.07.2013.02
Haber Tarihi : 7/8/2013
Paylaş