KARAR:1
   
Odamız web sitesinde 20. Meslek Komitesi kararları butonunun altında, komite kararlarının dışında  3  tane  daha  buton  açılması  ve  butonların  adlarının  1-Bilgilendirme,  2-Basın ve Haberler, 3-Yorum ve İstek olması, bu konu ile ilgili işlemlerin Bilgi İşlem Servisimizin komitemizle irtibata geçerek yapılması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.     13.08.2013.03
               
KARAR:2
                
Sakarya Makine Mühendisleri Odasına, LPG Sertifika Eğitim Programı açmadan önce bunu Odamıza bildirmeleri ile ilgili Odamız İktisadi Araştırma Servisince yazı yazılmasına.13.08.2013.03
             
KARAR:3
               
Meslek Komitemizce TABGİS'e görüşme için, Odamız Özel Kalemince randevu alınarak, Basın Servisimizden görevli personelin katılımıyla gidilmesi teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.13.08.2013.03
               
KARAR:4
    
Bir sonraki toplantımızda, çevre illerdeki Ticaret Odaları ilgili meslek komiteleri ile görüşmek üzere çalışma yapılmasına.13.08.2013.03
    
KARAR:5
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.08.2013.03   
  
KARAR:6
               
Dilek ve temenniler dinlendi.13.08.2013.03
Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş