KARAR:1
   
Komitemizce grup üyelerimize yönelik yapmış olduğu araştırma doğrultusunda ;  ilimizin deprem bölgesi üzerinde olması ve iş kolumuzun 1.derecede riskli grubu girmesi nedeniyle 6331 sayılı iş güvenlik kanuna kapsamında sertifikalı İlk yardım eğitiminin gerekli olduğu tespit edilmiştir.
   
Bu nedenle meslek grubu üyelerimize “sertifikalı İlk yardım eğitimi” ile ilgili organizasyonun  Odamız iktisadi araştırma birimimizce sağlanması hususunun yönetim kurulumuza arzına.03.09.2013.04
               
KARAR:2
               
Bir önceki toplantıda almış olduğumuz karar “Odamız web sitesinde 20. Meslek Komitesi kararları butonunun altında, komite kararlarının dışında  3  tane  daha  buton  açılması  ve  butonların  adlarının  1-Bilgilendirme,  2-Basın ve Haberler, 3-Yorum ve İstek olması, bu konu ile ilgili işlemlerin Bilgi İşlem Servisimizin komitemizle irtibata geçerek yapılması” gereği   03 09 2013 tarihinde yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz şifai görüşme neticesinde Odamız web sitesinde yapılacak güncelleme işlemleri akabinde  grup üyelerimize Oda-üye iletişiminde önemli bir proje olacak  web sitesinin aktif kullanımı gösteren  stiker  çalışmasının bir örneğinin yapılarak yönetim kurulumuza sunulmasına.03.09.2013.04
Haber Tarihi : 11/9/2013
Paylaş