KARAR:1  
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya 1. Aile Mahkemesinin 2012/834 esas sayı  ve   27.03.2013 – 31.05.2013   tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazıları olup görüşüldü. Dava konusu  sebze halinde patates ve soğan ticareti yapan bir kişinin aylık geliri, o kişi veya kuruluşun sermaye yapısına, mal alım ve satış potansiyeli ile alış ve satışlarında vadeli veya peşin yapılması gibi çok değişken faktörlere bağlı olduğundan sektörümüzde faaliyet gösteren de olsa, patates ve soğan ticareti yapan bir kişinin aylık geliri meslek komitemizce tespit edilememiştir.27.09.2013.04

KARAR:2

Meslek  Komitemizin  2013 yılı  aylık  toplantılarının,  her  ayın  son haftasının Perşembe günlerinde saat 10:30'da yapılmasına.27.09.2013.04

KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.09.2013.04

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.27.09.2013.04

Haber Tarihi : 2/10/2013
Paylaş