KARAR:1
               
Meslek alt grubumuzda inşaat malzemecileri satıcıları olduğundan dolayı 13.Meslek Komitesinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan İnşaat malzemecileri ihtisas bölgesi oluşturulması amacıyla  Dağdibi civarındaki  yer tahsisiyle ilgili temin edilecek kesinleşmiş bilgilerin Meslek Grubumuz üyelerine toplu e-mail  yoluyla duyurulmasına.

Ayrıca  13.Meslek Komitesinin “İnşaat malzemecileri ihtisas bölgesi” oluşturulması gündemli yapacağı toplantısının Meslek grubumuz üyelerinin de  katılması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.05.11.2013.04

KARAR:2
               
Meslek alt grubumuzdaki geri dönüşümcüler (hurdacılar) ticareti yapan üyelerimizin talebi doğrultusunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce “Geri Dönüşümcüler Sanayi”si ile ilgili çalışma yapılmasına.05.11.2013.04

KARAR:3
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.11.2013.04

KARAR:4
    
Dilek ve temenniler dinlendi.05.11.2013.04

Haber Tarihi : 18/11/2013
Paylaş