KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 25/10/2013 tarih 69064893/54010105021/12530, 07/11/2013 tarih 69064893/54010100838/13304, 08/01/2013 tarih ve 69064893-54160145306/13342, 69064893/541601453550/13343, 69064893/5401010/13345 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesine.20.11.2013.07

KARAR:2
                   
T.C.Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının, yapacakları hizmet alım ihalesi için; temizlik ekipmanları maliyet ve amortisman bedelleri ile bir işçinin sigorta, yol, yemek ve giyecek bedeli ile toplam maliyetini talep ettiği 18/11/2013  tarih ve 2013/910 Muh. Sayılı yazılı görüşüldü.
                  
Komite Başkan Yardımcımız Nejla AYDIN tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen Başsavcılığa Odamız Ticaret Servisince yazılı olarak bildirilmesine.20.11.2013.07

KARAR:3
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.11.2013.07
                   
KARAR:4
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.20.11.2013.07

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş