KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/847 Esas sayı  ve 26/11/2013 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  yol ve asfalt işinde asfalt robotu sürücüsü olarak çalışan bir kişinin 10/12/2012 tarihi itibariyle alabileceği  aylık  ücret hususu görüşüldü.

10/12/2012 tarihi itibariyle yol ve asfalt işinde asfalt robotu sürücüsü olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık ücretin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti olabileceğinin adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.02.01.2014.08

KARAR:2                   
 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.01.2014.08

KARAR:3                  

Dilek ve temenniler dinlendi.02.01.2014.08

Haber Tarihi : 9/1/2014
Paylaş