KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/89 Esas sayı  ve 13/02/2014 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  9 yıllık iş makinesi operatörü olarak çalışan bir kişinin  07/12/2012  tarihinden itibaren alabileceği net ve brüt ortalama    ücretin  tespiti hususu görüşüldü.

Söz konusu aylık ücret olarak belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücretin olabileceği adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.06.03.2014.10

KARAR:2                   

Maden işleri genel müdürlüğünün komitemize havale edilen 2013 mıcır fiyatlarını sorduğu  04/ 02/ 2014 tarih ve 34867 sayılı yazısı görüşüldü.

2013 yılı Mıcır ücreti olarak  1 ton  6 TL  + KDV  olarak bildirilmesine.06.03.2014.10

KARAR:3                   

Sektörümüzde Yetişmiş iş makineleri operatörü açığı   bulunmaktadır. Operatör eğitimi hususunda komite olarak Yönetim kurulumuzdan bir temsilci ile birlikte  Sakarya Üniversitesi Makine Bölümü başkanlığı ile görüşme yapılmasına.

Özel kalem birimimizce gerekli randevunun alınmasına.06.03.2014.10

KARAR:4                   

Meslek komite toplantılarımıza meslek grubumuzun alt gruplarından temsilcilerin davet edilmesine. 06.03.2014.10

Haber Tarihi : 12/3/2014
Paylaş