Sayın Sigorta Acentesi,

Bilindiği üzere, yetkili bir acentenin tanzim edip imzaladığı poliçe ile tahsilat makbuzunun bir başka sigorta acentesi tarafından sigortalıya sunulmasında sakınca bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı mekanizmalar vasıtasıyla (şifre, ekran paylaşımı v.b.) acentelik yetkilerinin usulsüz paylaşımı uygun görülmemektedir. 

Diğer yandan, çeşitli yazılım programları vasıtasıyla, başka Sigorta Acentelerine şifre ve/veya ekran tahsis etmek suretiyle sigorta poliçesi tanzim edildiği yönünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yapılan müracaatlar çerçevesinde, konu hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde 4 Sigorta Acentesine MESLEKTEN MEN cezası verilmiştir. Ayrıca, 44 Sigorta Acentesi hakkında kullandıkları yazılım programı nedeniyle açılan disiplin soruşturması devam etmektedir. 
Bu kapsamda, ilgili mevzuatta öngörülen cezalarla karşılaşılmamasını teminen, acentelik faaliyeti esnasında kullanılan yazılım programlarının, başta yetki kullanımı olmak üzere, sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar içermemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
Hazine müsteşarlığı tarafından 04/04/2013 tarihinde konu hakkında yapılan sektör duyurusu ekte birkez daha bilgilerinize sunulmuştur. 
Sigorta acentesi üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

16. Meslek Komitesinin tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Haber Tarihi : 5/5/2014
Paylaş