KARAR:1
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/203 Esas sayı  ve 21/02/2014 tarihli, 10 yılı aşkın süre aşçıbaşı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
            
Dava  konusu 10 yılı aşkın süre aşçıbaşı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5-2,5 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2014.11

KARAR:2
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/205 Esas sayı  ve 21/02/2014 tarihli, 10 senedir aşçıbaşı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu 10 senedir aşçıbaşı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5-2,5  katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2014.11

KARAR:3
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/743 Esas sayı  ve 18/02/2014 tarihli, 30 yıllık tecrübeye sahip çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmiş bir aşçıbaşının 10 Ocak 2011 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu 30 yıllık tecrübeye sahip çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmiş bir aşçıbaşının 10 Ocak 2011 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5-2,5  katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2014.11

KARAR:4
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/207 Esas sayı  ve 21/02/2014 tarihli, 2 senedir aşçı yardımcısı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu 2 senedir aşçı yardımcısı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine. 29.04.2014.11
 
KARAR:5
             
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/201 Esas sayı  ve 21/02/2014 tarihli, 2 senedir aşçıbaşı yardımcısı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu 2 senedir aşçıbaşı yardımcısı olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2014.11

KARAR:6
                        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/197 Esas sayı  ve 21/02/2014 tarihli, 13 yılı aşkın süredir tatlı ustası olarak çalışan bir kişinin  31.12.2014 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı  görüşüldü.

Dava   konusu   13 yılı  aşkın   süredir  tatlı  ustası  olarak  çalışan  bir  kişinin 31.12.2014 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5-2 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.29.04.2014.11

KARAR:7
                        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/209 Esas sayı  ve 24/02/2014 tarihli, 15 senedir kasap-kebap  ustası olarak çalışan bir kişinin  31.12.2012 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücreti hakkındaki yazısı  görüşüldü.

Dava   konusu  15   senedir   kasap-kebap   ustası   olarak   çalışan   bir   kişinin 31.12.2012   tarihi  itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının kişinin  beceri ve yeteneğine  göre  o tarihteki  yürürlükteki  asgari  ücretin   1,5-2  katı   arasında   olabileceğinin  İş  Mahkemesine bildirilmesine. 29.04.2014.11

           
KARAR:8
                        
Meslek Komitemiz, Odamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte hazır yemek sanayine yönelik bir sektörel rapor hazırlanmasını talep etmektedir. Söz konusu raporda, sektörün istihdam ve ekonomik gücü, hedef pazarlar ve mevcut pazardaki konumu, diğer sektörlerle etkileşimi v.b. konuların ele alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Raporda, TÜİK, TOBB, kapasite raporları, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri verileri ve STK'lardan elde edilecek verilerin kullanılabileceği önerilmektedir. Söz konusu raporun hazırlanması için Odamız İktisadi Araştırma Servisince gerekli çalışmaların başlatılması  teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.29.04.2014.11

Haber Tarihi : 8/5/2014
Paylaş