KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 13/03/2014 tarih 9064893/54010106074/1735 sayı, 26/03/2014 tarih  69064893/54140200032/1909 sayılı yazısı, AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.'nin, 01/04/2014 tarih ve 2017/741 sayılı yazıları arsa rayiç ve kira rayiç bedel tespitlerini talep ettikleri  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen Müdürlüklere yazılı olarak bildirilmesine.24.04.2014.12

KARAR:2
      
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2014/1151 Esas sayı ve 11/04/2014 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  temizlik personeli olarak  çalışan bir kişinin  31/05/2011-23/10/2012 tarihleri arasında alabileceği net ve brüt ortalama    ücretin  tespiti hususu görüşüldü.

Söz konusu aylık ücretlerin ne olabileceği, Meslek Komite Başkan yardımcımız Necla Aydın tarafından yapılacak bir çalışma ile belirlenerek adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 24.04.2014.12

KARAR:3
      
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2014/1101 Esas sayı ve 14/04/2014 tarihli yazısı ile talep ettiği,  bir güvenlik görevlisinin  06/11/2007-19/08/2013 tarihleri arasında alabileceği net ve brüt ortalama  ücretin  tespiti hususu görüşüldü.

Söz konusu aylık ücretlerin ne olabileceği Meslek Komite Başkan yardımcımız Necla Aydın tarafından yapılacak bir çalışma ile belirlenerek adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 24.04.2014.12

KARAR:4
                   
Şengülay YURTAL'ın, 28.Meslek Grubuna KOSGEB'in hizmet sektörüne yönelik imkan ve desteklerin şartlarının araştırılıp nasıl faydalanabileceğinin kendisine ulaştırılması hususunu içeren e-maili görüşüldü.
                  
Şengülay YURTAL'ın Odamız Sanayi KOBi ve Ar-Ge Servisi'yle irtibata geçerek talep ettiği bilgilere ulaşılabileceği hususunda bilgilendirilmesine. 24.04.2014.12

KARAR:5
                   
Sakarya Kredi Garanti Fonu (KGF) Şube Müdürü Göksel GÜLEN Komitemize iştirak ederek bilgilendirmelerde bulunmuştur.
                   
KGF'yle ilgili Göksel GÜLEN tarafından hazırlanan tanıtımı notlarının grubumuz üyelerinden faydanalabileceklere toplu e-mail yoluyla bilgilendirme yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24.04.2014.12    

Haber Tarihi : 15/5/2014
Paylaş