KARAR: 1  
Çarşamba Pazarı ve Sosyete Pazarı olarak bilinen ve şehrin içinde kurulan bu pazarların mümkünse kaldırılması ya da bu olmuyorsa şehir dışında kurulmasının sağlanması yönünde ilgili Belediyeler nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.05.11.2009.09
KARAR: 2
Belediyelerden alınan işyeri açılış ruhsatlarının, işyeri açıldıktan sonra değil de
İşyeri açılmadan önce fizibilite raporuyla beraber verilmesi yani şehir plancılığının hayata geçirilmesi konusu ile ilgili yerel yönetimler nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.05.11.2009.09
KARAR: 3  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.11.2009.09
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.05.11.2009.09
Haber Tarihi : 12/11/2009
Paylaş