KARAR:1
      
Bundan sonraki Meslek Komite toplantılarımızın yine her ayın ilk Salı Günü saat:12.30'da yapılmasına. 06.05.2014.11

KARAR:2
      
Kredi kartlarında toptan gıda alış-verişlerinde kredi kartlarına yine eski uygulamadaki gibi taksit getirilmesi hususunda Odamız Ticaret Servisince ilgili mercilere yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 06.05.2014.11
 
KARAR:3
                  
Meslek grubu üyelerimize yönelik olarak Ramazan ayına girmeden tarihi Komitemizce daha sonra belirlenmek üzere, Lima Park'ta  (Komite Bütçesiyle) kahvaltı (LCV'li) düzenlenmesine,  kahvaltı sonrasında sektörümüze yönelik güncel bir konuda seminer verilmesiyle ilgili İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisince araştırma yapılmasına, kahvaltı  davetimizin   duyurusunun grubumuz üyelerine, Odamız Bilgi-İşlem Servisince toplu e-mail ve cep telefonlarına SMS yoluyla duyuruların yapılmasına, etkinliğimize Basın-Yayın Servisi ile masa düzeni, anket   formu dağıtımı ve toplanılması konusunda Odamız Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Servisinden bir personelin görevlendirilmesine. 06.05.2014.11

KARAR:4
     
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.05.2014.11

                  
KARAR:5
      
Dilek ve temenniler dinlendi.06.05.2014.11

Haber Tarihi : 15/5/2014
Paylaş