KARAR:1
                   
Odamızla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı müştereken, “Marka Şehir Sakarya'nın 2023 Kent Vizyonu” konulu  Şehrimizdeki kentsel dönüşüm ve planlama stratejileriyle ilgili bir Panel düzenlenmesine, söz konusu panel konuşmacılarının ve Bütçesinin belirlenmesi ile  ilgili Meslek Grubumuzdan Fatma AYGÜN KAHYA, Kadir SAVAŞ ve Yüksel AVŞAR ve 18.Meslek Komitesinden de Hüseyin EMANET, Burcu Başar AKGÜN ve Adem ÇALIŞKAN'dan müteşekkil çalışma grubu oluşturulmasına, söz konusu çalışma grubuna Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan da  temsilci talep edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13/05/2014.13
Haber Tarihi : 21/5/2014
Paylaş