KARAR:1
         
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/1034 esas sayı  ve  15/05/2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; Yaklaşık  16  yıllık  tecrübeye  sahip bir pompacının  Mart 2013 tarihi itibarı ile alabileceği  aylık   ücretin,  belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.11.06.2014.14

KARAR:2
        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/1032 esas sayı  ve  16/05/2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; Yaklaşık  9  yıllık  tecrübeye  sahip bir pompacının  Mart 2013 tarihi itibarı ile alabileceği  aylık   ücretin,  belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.11.06.2014.14

KARAR:3

Odamız ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile 14 Haziran 2014 Cumartesi günü İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri kapsamında, "İSG Uygulamalarında İşveren Sorumlulukları ve Cezai Yaptırımlar" seminerinin Meclis Toplantı Salonumuzda, İktisadi Araştırma Servisimizce gerçekleştirilmesi ve üyelerimize toplu e-posta ile duyurulması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.11.06.2014.14

KARAR:4
        
Araçlardaki   LPG   dolum   haznelerinin   uygunsuz   yere   (tampon  altına)   monte edilmesinden dolayı karşılaşılan iş kazaları ve trafik kazalarının bertaraf edilmesi için  İktisadi Araştırma Servisimizce, Makina Mühendisleri Odası Sakarya İl Temsilciliğine  yazı yazılarak konuyla ilgili görüş alınması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.11.06.2014.14
 
KARAR:5
   
Son zamanlarda akaryakıt istasyonlarında gece karşılaşılan hırsızlık ve gasp olayları ile ilgili görüşmek üzere Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman BABADAĞI’ndan, meslek komitemiz için Özel Kalem Servisimizce randevu alınması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.11.06.2014.14

KARAR:6        
               
Akaryakıt   istasyonlarının   ana   dağıtım   firmalarıyla    yaptıkları   sözleşmelerle ilgili    bilgi    edinmek   ve istişarede    bulunmak    amacıyla    Odamız    Hukuk    Müşaviri Kamil Çağdaş Yumak’ın,  03.07.2014 tarihinde saat:11.00’da   yapacağımız   Temmuz   ayı olağan   komite   toplantımıza   davet   edilmesi   teklifimizin   yönetim   kurulumuza arzına.11.06.2014.14

Haber Tarihi : 19/6/2014
Paylaş