KARAR: 1                            
İlimizde SEGEM eğitimlerine çeşitli mazeretler nedeniyle katılamayan acentelerimiz olduğundan dolayı, bu acentelerimize bir kez daha eğitim alma imkanı tanınması konusunda SEGEM' e yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.11.2009.12
KARAR: 2                            
5684 Sayılı Kanununun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulacak olan Sigorta Tahkim Komisyonu Ekim ay'ı sonu itibariyle çalışmalarına başlamıştır. Bunun çalışmaları ile ilgili SATSO aracılığı ile halkımıza yerel gazetelere haber bülteni şeklinde duyurusunun yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.11.2009.12
KARAR: 3                            
Levha kayıt ücretini yatırmayan acentelere, 30 Kasım 2009'a kadar sürenin uzatıldığının bildirilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.11.2009.12
KARAR: 4                            
Şahıs sigorta acentelerinin farklı konularda, farklı sicil kayıtları altında ticaret yapıp yapamayacakları hususunda T.O.B.B.' nden görüş alınmasının Yönetim Kuruluna arzına.13.11.2009.12
KARAR: 5                            
Sigortacılık sektöründe kayıt dışı poliçe kesilmeye devam edildiği ve bunun önüne geçilebilmesi için denetimlerin ne zaman başlayacağı hususunda T.O.B.B.' ne yazı yazılmasına.13.11.2009.12
KARAR: 6                            
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün Komitemizce ziyaret edilmesine.13.11.2009.12
KARAR: 7                        
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.11.2009.12
KARAR: 8
Dilek ve temenniler dinlendi.13.11.2009.12
Haber Tarihi : 19/11/2009
Paylaş