KARAR:1

Bilindiği üzere 17.Meslek grubu çok farklı mesleklerin temsil edildiği bir meslek komitesi olduğu için tüm üyelerinin sorunlarına gerçekçi yaklaşım için müşterek toplantıların yapılması ihtiyaç olmuştur. Bu münasebetle önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantının kahvaltı veya yemekli bir toplantı olarak tertip edilmesi görüşülmüştür.24.06.2014.13

KARAR:2             
           
Kooperatif ve şirketlerin kuruluş ve kapanışlarında evrakların azaltılması için Meclis Üyemiz Nuri Osman ÜRKÜT YOİKK toplantılarından bahisle kurumsal yönetim ilkeleriyle uyuşmayan hususların mevzuat düzenlemesi yapılarak 2014-2015 Eylem Planında dahil edildiğini anlattı.24.06.2014.13

KARAR:3                        
            
Mesleki sorunlar tartışıldı.24.06.2014.13

KARAR:4           

Dilek ve temenniler dinlendi.24.06.2014.13

Haber Tarihi : 3/7/2014
Paylaş