KARAR:1
          
Komitemiz üyesi İ.Talat KIV’ın, yerine birinci sıra yedek üyemiz S.S.Adapazarı Serdivan Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi  temsilcisinin asil üye olarak bir sonraki toplantıya çağrılması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.22.07.2014.14

KARAR:2             
           
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na 20/06/2014 tarih ve 8088 no’lu yazısıyla bildirdiği görüş, Komitede okundu.
            
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.22.07.2014.14
           
KARAR:3                        
            
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na göndermiş olduğu 24/06/2014 tarih ve 19250 sayılı yazıda Karasu Limanı hakkında sözkonusu projenin biran önce hayatiyete geçirilmesi için yapılması gereken hususlar ve olayların gelişimi okunmuştur.
           
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.22.07.2014.14

KARAR:4           
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.22.07.2014.14

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.22.07.2014.14

Haber Tarihi : 25/7/2014
Paylaş