KARAR:1
3+1 Projesiyle ilgili olarak komitemize iletilen sorun ve şikâyetlerle ilgili konuların iletilmesi için, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK ve Sakarya Üniversitesinin Sigortacılık ve Bankacılık bölümü yetkililerinin katılacağı toplantının, Odamızda 2 Eylül 2014 Salı günü saat:11.00’da eğitimle ilgili birimimiz İktisadi Araştırma Servisimizce gerçekleştirilmesi  teklifimizin yönetim kuruluna arzına.21.08.2014.16

KARAR:2
TOBB’nin, KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan sigortacılık sektörünün destek kapsamına alınması talebimize istinaden gelen cevabi yazısı görüşüldü.

Ticaret Servisimiz tarafından söz konusu talebimizin yazı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmesi ve konuyla ilgili ülkemizdeki Odaların ilgili meslek komitelerinin de desteklerini almak amacıyla TOBB tarafından çalışma başlatılması için TOBB’ne de Ticaret Servisimizce yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.21.08.2014.16

KARAR:3

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün, şehrimizdeki trafik kazalarında MOBESE kamera kayıtlarının kullanılabilmesi ile ilgili Odamızın talebine istinaden gelen cevabi yazısı görüşülüp, değerlendirmelerde bulunuldu.
Malumat hasıl olduğuna.21.08.2014.16

KARAR: 4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.21.08.2014.16

KARAR: 5

Dilek ve temenniler dinlendi.21.08.2014.16

Haber Tarihi : 1/9/2014
Paylaş