28.Meslek Komitesi 17 Eylül 2014 Çarşamba Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
                    
Komitemize havale edilen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02/09/2014 tarih 28392088/752.01.02/3663313 sayılı  kamulaştırmaya esas gayrimenkulün güncel rayiç bedel tespitlerini talep ettiği yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.17.09.2014.17
                    
KARAR:2                    
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.09.2014.17
                    
KARAR:3                 
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.17.09.2014.17
23.10.2014
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya