Odamız 20.Meslek komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1
       
Meslek Grubu üyelerimiz içerisinde sertifikalı ilk yardım eğitimi verebilecek firmalar ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Uzmanının katılacağı Odamız 20.Meslek Komitesiyle müştereken bir toplantı düzenlenmesine. 16.10.2014.18  

KARAR:2
        
Sağlık İl Müdürlüklerince 256,00-TL karşılığında verilen Sertifikalı İlk Yardım Eğitimlerinin sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ücretsiz verilmesi hususunda T.O.B.B.’a bir yazı yazılarak ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.16.10.2014.18

KARAR:3                 
                    
Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatlarla  adı geçen kurum ve Belediyelere  yazılı olarak bildirilmesine.16.10.2014.18
                    
KARAR:4                    
                    
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nın, Hizmet binaları 2015 Yılı Temizlik hizmetleri alım ihalesinde işçilik maliyetini (işçi maliyeti, kar oranı) talep ettiği 23/09/2014 tarih e 2014/344 Muh. sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Komite Başkan Yardımcısı Nejla AYDIN tarafından tespit edilecek bedellerin Odamız Ticaret Servisince adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.16.10.2014.18
                     
KARAR:5                 
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.16.10.2014.18

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş